Cách kích hoạt bảo hành điện tử điều hòa Daikin 2017

23 Tháng Tư, 2017 Tin tức

Kể từ khi điều hòa Daikin chuyển sang kích hoạt bảo hành điện tử đã có rất nhiều câu hỏi từ khách hàng về cách kích hoạt bảo hành điện tử, Qua bào viết này Bacvietcompany.vn sẽ hướng dẫn chi tiết các cách để kích hoạt bảo hành điện tử.

Cách kiểm tra tình trạng bảo hành điều hòa Daikin
Cách kiểm tra tình trạng bảo hành điều hòa Daikin

Hiện nay điều hòa Daikin hiện đang có 3 cách để kích hoạt bảo hành điện tử:

Cách 1: Qua website với mã đăng nhập do Daikin Vietnam cấp cho Proshop.

Hình thức kích hoạt bảo hành này cần có tài khoản do Daikin Việt Nam cấp cho các đại lý Proshop, và chỉ có thể kích hoạt các sản phẩm điều hòa Daikin mua tại Proshop.

Cách 2: Kỹ thuật viên của proshop sẽ sử dụng thẻ thành viên Daikin Vietnam để kích hoạt bảo hành.

Hình thức kích hoạt bảo hành này khá tiện lợi khi mà kỹ thuật viên có thể kích hoạt được tất cả các sản phẩm, bảo gồm cả sản phẩm mua trực tiếp hoặc gián tiếp từ Daikin Việt Nam.

Cách 3: Gọi điện về Call Center (số 18006777 – miễn phí cước cuộc gọi) để kích hoạt bảo hành.

Cách kích hoạt bảo hành áp dụng cho tất cả các đối tượng, kể cả khách hàng trực tiếp kích hoạt. Người kích hoạt bảo hành chỉ cần cung cấp được hóa đơn VAT mua hàng. Tuy nhiên hình thức bảo hành này máy chỉ được bảo hành 1 năm và 4 năm cho máy nén. Đối với 2 trường hợp kích hoạt bên trên, điều hòa Daikin sẽ được bảo hành 2 năm và 5 năm cho máy nén.

>>> Xem các sản phẩm điều hòa Daikin tại Proshop chính hãng