Điều hòa panasonic 12000Btu 2 chiều CU/CS-VZ12TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
 • Công suất: 12000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
17.500.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 9000Btu 2 chiều CU/CS-VZ9TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 2 chiều
 • Công suất: 9000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
13.600.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 24000Btu 2 chiều CU/CS-Z24TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lanh/sưởi
 • Công suất:24000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
31.300.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 18000Btu 2 chiều CU/CS-Z18TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lanh/sưởi
 • Công suất:18000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
23.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 18000Btu 1 chiều CU/CS-PU18TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều
 • Công suất: 18000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm 
 • Xuất xứ: Malaysia
17.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 12000Btu 2 chiều CU/CS-Z12TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lanh/sưởi
 • Công suất: 12000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
15.700.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 12000Btu 2 chiều CU/CS-YZ12SKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
 • Công suất: 12000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
13.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 18000Btu 2 chiều CU/CS-YZ18SKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
 • Công suất: 19000Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 • Xuất xứ: Malaysia
19.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 12000Btu 1 chiều CU/CS-PU12TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều
 • Công suất: 12000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Malaysia
11.100.000 Mua hàng