Là hệ thống tổ hợp duy nhất 1 dàn nóng, dàn lạnh đa dạng nhiều chuẩn loại. Giải pháp hữu hiệu cho các tòa nhà

Dàn lạnh giấu trần điều hòa trung tâm – dạng dày

 • Loại điều hòa: Dàn lạnh giấu trần
 • Công suất: 15400Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm – bốn hướng thổi nhỏ gọn

 • Loại điều hòa: Dàn lạnh cassette
 • Công suất: 19100
 • Công nghệ: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn lạnh treo tường điều hòa trung tâm

 • Loại điều hòa: Dàn lạnh treo tường
 • Công suất: 13200Btu
 • Công nghê: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn lạnh giấu trần điều hòa trung tâm – dạng mỏng

 • Loại điều hòa: Dàn lạnh giấu trần
 • Công suất: 13200Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm – đa hướng thổi có cảm biến

 • Loại điều hòa: Dàn lạnh cassette
 • Công suất: 19100Btu
 • Công Nghệ: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sẳn xuất: Daikin

Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm – đa hướng thổi

 • loại điều hòa: Dàn lạnh cassette
 • Công suất: 19100Btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Bảo hành: 2 năm
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRV IV-S

 • Loại điều hòa: VRV IV-S 2 chiều
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Bảo hành: 2 năm cho sản phẩm và 4 năm cho máy nén
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRV III-S

 • Loại điều hòa: VRV III-S 2 chiều
 • Công nghệ Inverter
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Bảo hành: 2 năm cho sẳn phẩm và 4 năm cho máy nén
 • Hãng sản xuất: Daikin

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRV-IV

 • Loại điều hòa; Dàn nóng VRV-IV
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Bảo hành: 2 năm cho sản phẩm và 4 năm cho máy nén
 • Hãng sản xuất: Daikin