Công Ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Bắc Việt xin trân trọng gửi tới quý khách hàng nội dung chi tiết Bảng báo giá lắp đặt điều hòa như sau:

Nội dung bao gồm:

I.  Nhân công, vật tư lắp đặt máy treo tường        
STT Diễn giải Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h   Bộ 1     200,000
2 Nhân công lắp máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h   Bộ 1     350,000
3 Ống đồng cho máy 9,000Btu/h (dày 6.1mm) Việt nam M 1     130,000
4 Ống đồng cho máy 12,000Btu/h (dày 6.1mm) Việt nam M 1     150,000
5 Ống đồng cho máy 18,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt nam M 1     170,000
6 Ống đồng cho máy 24,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt nam M 1     200,000
7 Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách dời cho 2 ống) Việt nam M 1       10,000
8 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng Việt nam M 1       10,000
9 Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm Korea M 1       20,000
10 Dây điện đường chuyền 2×4 mm Korea M 1       30,000
11 Giá đỡ dàn nóng máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h Việt nam Bộ 1     100,000
12 Giá đỡ dàn nóng máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h Việt nam Bộ 1     250,000
13 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
14 Ống nước mềm d21 Việt nam M 1       10,000
15 Automat 15 – 30A Korea Cái 1     100,000
16 Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) Việt nam Bộ 1       50,000
17 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô   M 1       40,000
18 Chỉnh sửa đường ống (Máy ống chôn chìm tường)   Bộ 1     150,000
19 Nhân công tháo máy   Bộ 1     100,000
20 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)      
21 Phát sinh (Nếu có)      
II.  Nhân công, vật tư lắp đặt máy âm trần cassette, giấu trần, tủ đứng      
STT Diễn giải Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy cassette 18000Btu đến 24000Btu   Bộ 1     300,000
2 Nhân công lắp máy cassette 34000Btu đến 48000Btu   Bộ 1     500,000
3 Nhân công lắp máy giấu trần 18000Btu đến 24000Btu   Bộ 1     600,000
4 Nhân công lắp máy giấu trần 34000Btu đến 48000Btu   Bộ 1  1,200,000
5 Nhân công lắp máy tủ đứng 18000Btu đến 24000Btu   Bộ       300,000
6 Nhân công lắp máy tủ đứng 34000Btu đến 48000Btu   Bộ       500,000
7 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       35,000
8 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
9 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng VN M 1       15,000
10 Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm Korea M 1       60,000
11 Dây điện đường chuyền 2×4 mm Korea M 1       30,000
12 Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm Korea M 1       20,000
13 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1         7,000
14 Giá đỡ giàn nóng máy 18,000 đến 24,000Btu Việt nam Bộ 1     300,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy 34,000 đến 48,000Btu Việt nam Bộ 1     500,000
16 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
17 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt nam M 1       30,000
18 Quang treo đường ống gas, ống nước Việt nam Bộ 1       30,000
19 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt nam Bình 1     350,000
20 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô   M 1       40,000
21 Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) Việt nam Bộ 1     200,000
22 Hộp gom của gió 1000×150 Việt nam Cái 1     520,000
23 Hộp gom của gió 1000×200 Việt nam Cái 1     5400,000
24 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt nam Cái 1     480,000
25 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt nam Cái 1     500,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt nam Cái 1     520,000
27 Lưới lọc bụi của hồi Việt nam Cái 1     100,000
28 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt nam M2 1     120,000
29 Keo dán xốp cách nhiệt Việt nam Kg 1     100,000
30 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt nam M 1     110,000
31 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt nam Dàn 1     300,000
32 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)   1  
33 Phát sinh (Nếu có)        
III.  Nhân công, vật tư lắp đặt máy Multi        
STT Diễn giải Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng 18000 đến 34000Btu   Dàn 1     300,000
2 Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường    Dàn 1     200,000
3 Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần   Dàn 1     500,000
4 Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette   Dàn 1     300,000
5 Dây điện nguồn 2x4mm Korea M 1       30,000
6 Dây điện đường chuyền 2×2,5mm Korea M 1       20,000
7 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1       15,000
8 Ống đồng cho dàn lạnh 9000Btuh (dày 6.1mm) Việt nam M 1     130,000
9 Ống đồng cho dàn lạnh 12000Btuh (dày 6.1mm) Việt nam M 1     150,000
10 Ống đồng cho dàn lạnh 18000Btuh (dày 7.1mm) Việt nam M 1     170,000
11 Ống đồng dàn lạnh 21000Btuh đến 24000 (dày 7.1mm) Việt nam M 1     210,000
12 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
13 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       35,000
14 Băng quấn cách ẩm VN M 1       15,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy 18000Btu đến 27,000Btu Việt nam Bộ 1     300,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy 34000Btu Việt nam Bộ 1     500,000
17 Bộ quang treo đường ống gas, ống nước Việt nam Bộ 1       30,000
18 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt nam M 1       30,000
19 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
20 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt nam Bình 1     350,000
21 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô Việt nam M 1       40,000
22 Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng  (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) Việt nam Dàn 1       50,000
23 Hộp gom của gió 1000×150 Việt nam Cái 1     450,000
24 Hộp gom của gió 1000×200 Việt nam Cái 1     480,000
25 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt nam Cái 1     480,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt nam Cái 1     500,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt nam Cái 1     520,000
28 Lưới lọc bụi của hồi Việt nam Cái 1     100,000
29 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt nam M2 1     120,000
30 Keo dán xốp cách nhiệt Việt nam Kg 1     100,000
31 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt nam M 1     110,000
32 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt nam Dàn 1     300,000
33 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)   1  
34 Phát sinh (Nếu có)        

Ghi chú:

  • Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  • Chi phí thuê dàn giáo phát sinh  sẽ do khách hàng thanh toán
  • Phát sinh khác nếu có trong quá trình lắp đặt sẽ được hai Bên thỏa thuận phương án lắp đặt cũng như chi phí phát sinh

Trân trọng!

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bắc Việt

Xem thêm bảng giá thiết bị điều hòa có giá ưu đãi tại Bắc Việt:

>>> Bảng giá thiết bị điều hòa daikin

>>> bảng giá thiết bị điều hòa panasonic