Điều hòa panasonic 18000Btu 1 chiều CU/CS-PU18TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều
 • Công suất: 18000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm 
 • Xuất xứ: Malaysia
17.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 12000Btu 1 chiều CU/CS-PU12TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều
 • Công suất: 12000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Malaysia
11.100.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 9000Btu 1 chiều CU/CS-PU9TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều
 • Công suất: 9000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
9.200.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 18000Btu 1 chiều CU/CS-U18TKH-9

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 18000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
19.000.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 24000Btu 1 chiều CU/CS-U24TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 24000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Malaysia
25.250.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 24000Btu 1 chiều CU/CS-N24TKH

 • Hãng sản suất: Panasonic
 • Loại: điều hòa treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 18000Btu
 • Công nghệ: Không Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: chính hãng 12 tháng
 • Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

còn hàng

20.200.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 18000Btu 1 chiều CU/CS-N18TKH

 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Loại điều hòa: treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 18000Btu
 • Công nghệ: Không Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
14.750.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 12000Btu 1 chiều CU/CS-N12SKH

 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Loại điều hòa treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 12000Btu
 • Công nghệ: Không Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: chính hãng 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
9.650.000 Mua hàng

Điều hòa panasonic 9000Btu 1 chiều CU/CS-U9TKH-8

 • Hãng điều hòa: Panasonic
 • Loại điều hòa: Treo tường 1 chiều lạnh
 • Công suất: 9000btu
 • Công nghệ: Inverter
 • Môi chất lạnh: R-32
 • Bảo hành: 12 tháng, riêng máy nén bảo hành 7 năm
 • Xuất xứ: Malaysia
10.550.000 Mua hàng