12 sản phẩm điều hòa daikin 1 chiều với đây đủ công suất lanh, thích hợp với mọi nhu cầu cũng như không gian sử dụng.